เกี่ยวกับเรา (About Us)

ชื่อร้าน : ดรีมช็อป (Dream Shop Convenience store and Service)
เราเป็นร้านสะดวกซื้อจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้ในชีวิตประจำวันและให้บริการอื่นๆ
เปิดให้บริการครั้งแรก : เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2550 โดยมีจำนวนสินค้า ประมาณ 70 รายการ

ตั้งอยู่ที่ : 89/6 หมู่ 6 หมู่บ้าน เคที กลีนวิวล์ ถนนโรจนะ-วังน้อย ต. สามเรือน
อ. บางประอิน จ. พระนครศรีอยุธยา 13160

พื้นที่ : 5.5 ตารางเมตร

จำหน่ายสินค้า : อุปโภค บริโภค หมุนเวียนจัดจำหน่าย มากกว่า 3,500 รายการ

เปิดให้บิการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด | เวลา 7:00 น. ถึง 21:00 น.

 

ดรีมช็อปรักคุณ... เราโตด้วยกัน

“Dream shop love you and our growing together”

 

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

           ทางร้านมีความมุ่งมั่นที่จะทำธุรกิจ ค้าปลีกชุมชนสมัยใหม่ เพื่อชุมชนประเภท (Convenience Store) ในพื้นที่ หมู่บ้าน  เคที  กรีนวิวล์ ตำบล สามเรือน อำเภอ  บางปะอิน จังหวัด   พระนครศรีอยุธยา โดยอาศัยความมุ่งมั่น จากการดำเนินกิจการร้านค้าชุมชน สะดวกซื้อ และการพัฒนาระบบการจัดการ ที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้อยู่อาศัยอย่างต่อเนื่อง


พันธ์กิจ (Mission)

      ก้าวสู่ธุรกิจค้าปลีกชุมชนสมัยใหม่ ประเภท (Convenience Store) ทางร้านให้ความสำคัญต่อการ
ขยายรายการสินค้าและบริการ ควบคู่ไปกับการพัฒนา และ สร้างงานบริการใหม่ๆ เพื่อปรับปรุง
ระบบการค้าขาย, ทำงาน และ ฐานข้อมูล ให้มีมาตรฐาน ภายใต้การเสริมสร้างวัฒนธรรมความเป็นไทย
เพื่อให้ลูกค้าตระหนักและภาคภูมิใจ ในการเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเศรษฐกิจของคนไทย
ด้วยกัน ให้เข้มแข็ง
...

 

ค่านิยม (VALUE)    “ซื่อสัตย์ คุณภาพ คุณธรรม พอเพียง”


ซื่อสัตย์              ต่อวิชาชีพ ทั้งลูกค้า คู่ค้า ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง
คุณภาพ            คุณภาพงานบริการ, ราคามาตรฐาน และส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้บริโภค
คุณธรรม           ทำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ ไม่เอาเปรียบ ไม่เบียดเบียน สร้างคุณธรรมในด้านจิตใจให้สูงขึ้น
พอเพียง            พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
ทั้งครอบครัว ชุมชน และ สังคม

 

 

Welcom to DreamSHOP PLATE 2018
มาร้านเรา ดรีมช็อป ยิดดีต้อนรับ

 

รูป ...บริเาณหน้าร้าน
รูป ...บริเาณด้านใน ขนมขบเคี้ยว
รูป ...บริเาณบริการเครื่องดื่ม หลากหลาย เย็น เจียบๆ
รูป ...บริเาณจุดรับชำระค่าสินค้าและบริการ POS System
รูป ...บริเาณด้านในร้าน "สินค้ายอดนิยม"
รูป ...พื้นที่หน้าร้าน
รูป ...เรารับชำระค่าบริการต่างๆ ค่าน้ำ ค่าไฟ และ เติมเงินโทรศัพท์ มื่อถือ
รูป ...เรารับชำระค่าสินค้าและบริการด้าย Thai QR payment
 
 


-------------------------ขอบคุณที่มาอุดหนุน-----------------------


หมู่บ้านเคทีกรีนวิลล์ โรจนะ-สามเรือน