ร้านดรีมช็อป (DreamSHOP convenience store.)

89/6 หมู่ 6 หมู่บ้าน เคที กลีนวิวล์ ถนนโรจนะ-วังน้อย
ต.สามเรือน อ.บางประอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160

HP1 : 089-898-0535 [AIS/GSM]
HP2 : 081-297-3434 [AIS/GSM]
HP3 : 083-155-4503 [Dtac]
HP4 : 080-220-0237 [true]

E-Mail1 : t_thanita@hotmail.com [SHOP]
E-Mail2 : boonyot69@gmail.com [Air Time]