บทความหรือเอกสารต่างๆที่ทางร้านจัดทำขึ้นและเผยแพร่ ทางร้านมีเจตนาเพื่อพัฒนาร้านค้าปลีก-ค้าส่ง ของคนไทยด้วยกัน
ซึ่งทางร้านหวังว่าจะเป็นประโยชน์ ต่อผู้ร่วมประกอบอาชีพเดียวกัน ได้ไม่มากก็น้อย...

...ซื้อของอย่างไร? ไม่ขาดทุน!!!
>>> 7 Topic of Good Purchase. <<<


ทำบาร์โค้ดด้วย Excel ใช้งานได้จริง!!


ทำฉลากสินค้าและสติ๊กเกอร์+ไดคัท...

 

ทำคิวอาร์โค้ด (QR code) ใช้งานได้ อย่างอิสระ...

 

ประยุกต์ใช้ คิวอาร์ โค้ด (QR Code) ใกล้ๆตัว...

 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

ที่
รายการ
สถานะ
หมายเหตุ
1
กรุงไทยพร้อมเพย์  
Link
2
เทคโนโลยี 4G  
Link
3
Thailand 4.0 คืออะไร?  
Link
4
E-Wallet กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์  
Link
5
การออกแบบช่วยพัฒนาท้องถิ่น...
เครื่อข่ายความร่วมมือคือกุญแจสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ
 
Link
6
ทำบาร์โค้ดด้วย Excel ใช้งานได้จริง!!
โป๊ะเช๊ะ
7
ทำฉลากสินค้าและสติ๊กเกอร์ไดคัท กรณีศึกษา...
17-07-2017
8
ทำคิวอาร์โค้ด (QR code) ใช้งานได้ อย่างอิสระ...
01-08-2017
9
แปลงไฟล์ Word และ Auto CAD เป็น .PDF
1-SEP-2017
10
ทำฉลากสินค้าแบบกันน้ำ Sticker for Waterproof
OCT-2017
11
ระบบการขายสินค้าหน้าร้าน/หลังร้าน
MAR-2019
12 ประยุกต์ใช้ คิวอาร์ โค้ด (QR Code) ใกล้ๆตัว...
YouTube
SEP-2018
13
ระบบสต๊อกสินค้า แบบ 3 มิติ
Wait
Page
14
แนะนำการใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูล ขายสินค้า
Wait
Access
15
ทำที่กั้นสินค้าเองได้ง่ายๆ ช่วยได้เยอะ! "Partition DIY"
YouTube
JAN-2019
16
7 หัวข้อ เกียวกับ ...ซื้อของอย่างไร? ไม่ขาดทุน!!! (PDF)
>>> 7 Topic of Good Purchase. <<<
FEB-2019
17
จะดีกว่าไหม? หากมีการตัดสต๊อกสินค้าแบบเรียลไทม์ บนหน้าจอขายสินค้า REAL TIME "STOCK UPDATE"
MAR-2019
       
 


บทความที่เกี่ยวกับ การจัดทำเอกสารเพื่อช่วยในการดำเนินการร้านสะดวกซิ้อ

ที่
รายการ
สถานะ
หมายเหตุ
1
 
Wait
 
2
 
Wait
 
3
 
Wait
 
4
 
Wait