"ดรีมช็อปรักคุณ... เราโตด้วยกัน"


POINT OF SALE SYSTEM...

 

แนะนำระบบ การตัดสต๊อก 3 มิติ

 

การใช้งานระบบชำระค่าสินค้าและบริการ
(POS System Concept)

ที่
รายการ
สถานะ
หมายเหตุ
1
การกำหนดกลุ่มสินค้า (Category)
"ัจัดกลุ่มสินค้าให้แมท! Matching of Categories"
APR-2019
2
การบันทึกรายการสินค้าและบริการลงทะเบียน (Register)
(ราคาสินค้า Update เป็นปัจจุบัน)
Link

ฟรี! มากกว่า
5,000 รายการ

3
การเข้าถึงข้อมูลโดยผ่านระบบความปลอดภัย และ กระดานข่าวสาร New! (User Name และ Password)
Next...
 
4

รายชื่อลูกค้า และ รายชื่อผู้ขายสินค้า
(Customer and Supplier/Vender)
"เปลี่ยน-เพิ่ม"

Wait
 
5

    การบันทึกรับสินค้าเข้าคลัง และ ระบบหลังร้าน
    (Back Stock System)
Wait
 
6
การทำรายการ เปิด และ ปิด การขาย
(Open and Close Sales)
MAR-2019
7
การรับสินค้าเข้าคลัง และ รายงานการรับสินค้า
(Goods in Stock Report)
Wait
 
8
การดูรายการสินค้าตามผู้ขาย (Vender Goods List)
Wait
9
การกำหนดสินค้าขายเร็ว A, B and C และ กำหนดสินค้าทำกำไร X, Y and Z
Wait
 
10
รายงานยอดขายประจำวัน (Daily Sales Report)
Wait
 
11
รายงานสินค้าและบริการทั้งหมด (Master List)
Wait
 
12
สั่งพิมพ์บาร์ราคาสินค้าเพื่อไปติดตามชั้นวางสินค้า (Price Label)
Wait
 
13
รายงานวิเคราะห์ยอดขายสินค้าแยกตามรายการ รหัสสินค้า (Sales Analysis)
Wait
 
14
รายงาน รายการสินค้า ตามช่วงเวลาที่กำหนด
(Sales report by sort date "dd/mm/yyyy")
Wait
 
15
รายงานการรับสินค้าเข้าคลัง (New)
Wait
 
       

 


การเขียนการตัดสต็อกสินค้า