"ดรีมช็อปรักคุณ... เราโตด้วยกัน"


POINT OF SALE SYSTEM...

 

แนะนำระบบ การตัดสต๊อก 3 มิติ

 

การใช้งานระบบชำระค่าสินค้าและบริการ
(POS System Concept)

ที่
รายการ
สถานะ
หมายเหตุ
1
การกำหนดกลุ่มสินค้า (Category)
"ัจัดกลุ่มสินค้าให้แมท! Matching of Categories"
Link
APR-2019
2
การบันทึกรายการสินค้าและบริการลงทะเบียน (Register)
(ราคาสินค้า Update เป็นปัจจุบัน)
Link

ฟรี! มากกว่า
5,000 รายการ

3
การเข้าถึงข้อมูลโดยผ่านระบบความปลอดภัย และ กระดานข่าวสาร New! (User Name และ Password)
Next...
4

รายชื่อลูกค้า และ รายชื่อผู้ขายสินค้า
(Customer and Supplier/Supplier From Entry)
"เปลี่ยน-เพิ่ม"

Link
AUG-2019
5
Link
21-AUG-2019
6
การทำรายการ เปิด และ ปิด การขาย
(Open and Close Sales)
Link
MAR-2019
7
การรับสินค้าเข้าคลัง และ รายงานการรับสินค้า
(Goods in Stock Report)
Wait
8
การดูรายการสินค้าตามผู้ขาย (Vender Goods List)
Wait
9
การกำหนดสินค้าขายเร็ว A, B and C และ กำหนดสินค้าทำกำไร X, Y and Z
Wait
10
รายงานยอดขายประจำวัน (Daily Sales Report)
Wait
11
รายงานสินค้าและบริการทั้งหมด (Master List)
Wait
12
สั่งพิมพ์บาร์ราคาสินค้าเพื่อไปติดตามชั้นวางสินค้า [Station Price Label] | [Single Label Barcode]
[Promotion Price Label]
12-SEP-2019
13
รายงานวิเคราะห์ยอดขายสินค้าแยกตามรายการ รหัสสินค้า (Sales Analysis)
Wait
14
รายงาน รายการสินค้า ตามช่วงเวลาที่กำหนด
(Sales report by sort date "dd/mm/yyyy")
Wait
15
รายงานการรับสินค้าเข้าคลัง (New)
Wait
       

 


การเขียนการตัดสต็อกสินค้า