หลักสูตรและการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (ระยะสั้น)
STEP BY STEP COURSE TRAINING

รายการ
ITEM

คอร์ดอบรมเชิงปฏิบัติการ
COURSE & WORK SHOP "STEP BY STEP"

จำนวน
ชั่วโมง HR

ราคา
PRICE

หมายเหตุ
REMARK

TMP-01

การสร้างระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น
Database for Intermediate User

24 (4วัน)

7,000

Access

TMP-02

การสร้างและพัฒนาระบบฐานข้อมูล
Database for Advance User

24 (4วัน)

5,500

Access

TMP-03

การใช้งานโปรแกรมระบบค้าปลีก, ค้าส่ง
Database for POS System User

12 (2วัน)

3,000

Access

TMP-04

การเขียนแบบภาพ 2 มิติ ด้วยคอมพิวเตอร์
Basic training for 2D works drawing

24 (4วัน)

5,500

Auto CAD

TMP-05

การเขียนแบบภาพ 3 มิติ ด้วยคอมพิวเตอร์
Basic training for 3D Automation works

24 (4วัน)

5,500

SW

TMP-06

การเขียนแบบภาพ 3 มิติ ด้วยคอมพิวเตอร์
Basic 3D training for structure drawing

24 (4วัน)

5,500

Inventor

TMP-07

การเขียนแบบภาพ 3 มิติ ด้วยคอมพิวเตอร์
Basic 3D training for Mold & Die works

24 (4วัน)

5,500

NX

TMP-08

โปรแกรมกราฟฟิกส์ผลิตสิ่งพิมพ์ขนาดเล็ก/ใหญ่
Basic Graphic for media printing.

18 (3วัน)

4,000

AI

TMP-09

โปรแกรมกราฟฟิกส์เพื่อสร้างเว็บเพจ
Basic Graphic for web page.

18 (3วัน)

4,000

Ps

TMP-10

โปรแกรม ซิฮูเอท สตูดิโอ Silhouette Studio
Basic Graphic for StickerPVC and Other die cutting.

12 (2วัน)

3,500

Silhouette

TMP-11

ซาลาเปา
Zalapao Making.

18 (3วัน)

32,000

Salapao'ZA

TMP-12

ปริ้น 3D
3D Printing

Wait

 

CURA

TMP-13

ซี เอ็น ซี
CNC mini router

Wait

 

mach3

TMP-14
 
Wait
   

“First step we joint and next step you Can”
สนใจติดต่อ

ผู้จัด อาจารย์บุญยศ  เรื่องวัฒกี  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเลขที่  54109000259981
89/6 หมู่ 6 ถ.โรจนะ-วังน้อย หมู่บ้าน เคที กรีนวิวล์ ต. สามเรือน อ.บางปะอิน จ. พระนครศรีอยุธยา 13160
โทร. 081-297-3434 แฟ็กซ์ 035-702909 Email : boonyot69@gmail.com ID Line : boonyotza69
tmp Sign Active and Development
ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา, เงื่อนไขสิทธิประโยชน์ต่างๆโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า